премахване

премахване
същ. - зачеркване, задраскване, заличаване
същ. - изкореняване, унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление
същ. - отменяване, закриване
същ. - отстраняване, освобождаване, изхвърляне
същ. - съкращаване, съкращение, ограничаване, намаляване, скъсяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • задраскване — същ. зачеркване, заличаване, премахване …   Български синонимен речник

  • закриване — същ. край, завършек, приключване, заключение същ. отменяване, премахване, унищожаване същ. отсрочка, отсрочване, прекъсване същ. разпускане, разтурване, разформироване …   Български синонимен речник

  • заличаване — същ. зачеркване, задраскване, премахване същ. изтриване, изличаване, зачертаване същ. изстъргване същ. унищожаване, унищожение …   Български синонимен речник

  • зачеркване — същ. задраскване, заличаване, премахване …   Български синонимен речник

  • изкореняване — същ. изваждане, изтръгване същ. унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление, премахване …   Български синонимен речник

  • изтребване — същ. изкореняване, унищожаване, унищожение, изтребление, премахване …   Български синонимен речник

  • изтребление — същ. изтребване, унищожение, опустошение, избиване, затриване, смърт същ. изкореняване, унищожаване, премахване …   Български синонимен речник

  • изхвърляне — същ. издаване, изпускане, отделяне, излъчване, секрет същ. мятане, хвърляне, подхвърляне същ. премахване, отстраняване, освобождаване същ. запращане, изстрелване …   Български синонимен речник

  • ликвидация — същ. приключване, прекратяване, привършване, свършване, завършване, край същ. унищожение, премахване, разчистване, пречистване същ. разпродажба …   Български синонимен речник

  • намаляване — същ. изваждане, отбив, удържане, умозаключение същ. изпразване, изчерпване, изтощаване, изтощение същ. намаление, отстъпка, съкращение същ. снижаване, спадане същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”